POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conforme amb el que disposa el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades, acceptant la present Política de Privadesa, prestes el teu consentiment informat, exprés i lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciones a través del web https://serlimka .com (d’ara endavant “WEB SERLIMKA”) siguin inclosos en un fitxer anomenat “USUARIS I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”.

Dades Personals:
Denominació Social: Serlimka, S.L.
NIF:B63311674
Domicili: Av. de la Mare de Déu del Carme, 8, 08170 Montornès del Vallés (Barcelona).
Email: info@serlimka.com
Activitat social: Serveis de neteja.

Inscrit a l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del que Serlimka (D’ara endavant “SERLIMKA”), garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques pel RGPD.

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privadesa de cadascun dels usuaris del nostre lloc web https://serlimka.com

1.- QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Informació que facilita l’usuari a l’hora de fer una acció a WEB SERLIMKA, guardant així totes les dades que proporcioni, nom, cognoms, adreça, edat, data naixement, localitat, DNI i altres dades que faciliti.

2.- FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

2.1 FINALITAT

Tal com es recull a la normativa, s’informa a l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es reben dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, així com altres comunicacions que SERLIMKA entén interessants pels seus USUARIS.

Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

En resum, la FINALITAT és la següent:
– Venda de serveis de neteja
– Venda de productes químics i utensilis de neteja
– Enviament d’informació interessant

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides o transferides a un tercer.

L’acceptació de la política de privadesa, mitjançant el procediment establert de dol opt-in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat demanades les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En cas de ser major de tretze anys, podràs registrar-te a https://serlimka.com sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.
Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les dades personals.

Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades essent requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.
Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que vulguis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recollides en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-les.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-nos de qualsevol tipus de responsabilitat sobre això.

Com a usuari, has de garantir l’exactitud i l’autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

SERLIMKA fins avui compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament d’aquesta Llei Orgànica i la resta de normativa vigent i aplicable en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir del maig del 2018, es regirà per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, SERLIMKA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment a l’USUARI per al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

En compliment del que estableix la normativa, us informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la vostra navegació, podran ser emmagatzemades als fitxers de SERLIMKA i tractades per a la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i el manteniment de la relació que es estableixi als formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consenteix el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de SERLIMKA.

En cas de no autoritzar el tractament de les vostres dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l’apartat “Exercici de Drets”

4. MESURES DE SEGURETAT.

SERLIMKA us informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’RGPD.

Així mateix, SERLIMKA ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les dades a través d’https://serlimka.com, podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al vostre compte d’usuari directament i modificar les vostres dades o esborrar el vostre compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en comptes de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a SERLIMKA amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:

SERLIMKA, S.L.
Av. de la Mare de Déu del Carme, 8
08170 Montornés del Vallés Barcelona

També podreu exercitar els drets mitjançant email info@serlimka.com

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això WEB SERLIMKA no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa.

Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a WEB SERLIMKA, tingueu en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer la meva feina, encara que WEB SERLIMKA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als llocs enllaçats, ni aprova , supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests.

WEB SERLIMKA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

WEB SERLIMKA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de SERLIMKA després d’aquests canvis implicarà la seva acceptació.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és SERLIMKA

Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:
SERLIMKA ha contractat els serveis de Hosting a mercantil:

Raó social: DINAHOSTING
Nom comercial: DINAHOSTING

CIF:B15805419
Domicili: Rúa das Salvadas 41, baixo 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
T.: (+34) 981 040 200
T.: 900 854 000
F.: (+34) 981 577 449
info@dinahosting.com
Nom del domini: http://www.dinahosting.com I subdominis https://dinahosting.com
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, el 26 d’octubre de 2001, Tomo 2.514, folio 194, hoja nº C-27.529.

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, WEB SERLIMKA utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa.

Hosting: DinaHosting
Plataforma web: WordPress.Org
Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: MailChimp

Privadesa de fonts de traça utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics).

A WEB SERLIMKA també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita.

El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a WEB SERLIMKA (Hiperenllaç).

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://serlimka.com/ i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https: //serlimka.com/ dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://serlimka.com/ es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITGES REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@serlimka.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, clicant a l’enllaç inclòs en aquest seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Pel que fa a la gestió de les teves dades associades als perfils socials de SERLIMKA , l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Amb relació als drets d’accés i rectificació, us recomanem que només podreu satisfer-vos en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de SERLIMKA.

A més, podreu deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de SERLIMKA , eliminar els continguts que deixin d’interessar-vos o restringir amb qui comparteix les vostres connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privadesa de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa. SERLIMKA anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a fer-les servir.

Instagram: https://www.https://www.instagram.com/serlimka/

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Getresponse o MailChimp amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari que té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris als posts que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les, demanant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran als servidors de DinaHosting.

3) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran als servidors de DinaHosting i Mailchimp.

4) Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Venda de Productes: A través de la pàgina web, es poden adquirir Productes, en aquest cas, es requereixen dades del comprador (Nom, cognom, adreça, e-mail, número d’identificació fiscal (NIF/VAT/IVA), País) mitjançant la plataforma:.

6) Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per https://serlimka.com des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

7) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics i Tag Manager), a https://serlimka.com també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que aquesta necessita.
Podeu conèixer la política de privadesa general dels serveis de Google aquí. Addicionalment, podeu conèixer com utilitza Google la informació de llocs web o aplicacions que utilitzen els seus serveis aquí.

El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants, per mitjà de l’ús del producte de Google, Google Adwords. D’acord amb la política de privadesa de Google, no recol·lecten dades personals. No obstant això, si no voleu que s’utilitzi les eines de remàrqueting de Google, podeu desactivar aquesta opció modificant les configuracions adequades aquí: https://adssettings.google.com/

Més informació de com utilitza Google les galetes en publicitat: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ca

Finalment, m’agradaria informar-te que per brindar una millor experiència a la meva llista de subscriptors i clients va utilitzar sistemes de rastreig de MailChimp (veure la seva política de privadesa) pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No compartirem, vendrem, llogarem la teva informació personal amb altres parts. Podem compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS.

A https://serlimka.com ofereixo enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex “M’agrada” de Facebook). Si sou membre d’una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació i la vostra visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils a xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privadesa. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d’ús de les xarxes socials abans de començar a fer-les servir:

Instagram: https://www.instagram.com/serlimka/

13. ACEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de SERLIMKA en la forma i per a les finalitats indicades a l’avís legal.

Com bé saps i us hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privadesa, en qualsevol moment podreu revocar les vostres dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

14. CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SERLIMKA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.