AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular d’aquesta web és SERLIMKA, SL, en endavant EL TITULAR amb domicili en 08170-Montornès del Vallès (Barcelona), Av. de la Mare de Déu del Carme, 8, amb número de C.I.F B63311674, degudament inscrita en el corresponent Registre Mercantil.

I – USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin , modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II – ÚS DEL LLOC WEB, ELS MEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts sense contradir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es tingui autorització dels seus titulars legítims o resulti legalment permès.

Qualsevol vulneració dels drets d’EL TITULAR o dels seus titulars legítims sobre aquests.

– El seu ús per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.

– Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent del que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzin a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc web d’EL TITULAR

III – MODIFICACIÓ UNILATERAL:

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, continguts i condicions d’accés i/o ús del lloc web.

IV – HIPERENLLAÇOS:

L’establiment de qualsevol ‘hiperenllaç’ entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web d’EL TITULAR estarà sotmès a les condicions següents:

– No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web d’EL TITULAR.

– Qualsevol vulneració dels drets d’EL TITULAR o dels seus titulars legítims sobre aquests.

– La pàgina web de la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a EL TITULAR.

– Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.

V – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS:

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser causa de:

– La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del

Web i/o dels seus serveis o continguts.

– La manca dutilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.

– La recepció, l’obtenció, l’emmagatzematge, la difusió o la transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions

Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del lloc web, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

– La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis presentats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris al lloc web.

– L’incompliment per part de tercers de les obligacions o compromisos respectius en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

VI – DURADA:

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis que es presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, EL TITULAR es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integrin, en els mateixos termes que es recullen a la condició tercera.

VII – PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de qualsevol usuari o un tercer consideri que ha produït una violació dels seus drets legítims per a la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant :

– Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de linteressat, haurà dindicar la representació amb la qual actua.

– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.

– Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

– Declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

VIII – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i europea vigents.

EL TITULAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre acte que li pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí sestableix. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, EL TITULAR i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre acte que li pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i

Tribunals de Granollers (Barcelona).

IX – NEWSLETTER

Marcat la casella vostè valida la seva inscripció i accepta que Serlimka guardi i utilitzi la seva adreça de correu electrònic per poder comunicar ocasionalment i enviar butlletins informatius. En tot moment, podeu retirar el vostre consentiment enviant un email a info@serlimka.com.